Avstavning

0

Uppdelning av ett ord med hjälp av bindestreck i slutet av en textrad när ordet inte får plats på raden.