Arkoffset

0

Offsettryckteknik där tryckpressen matas med pappersark.