Anfang

0

Extra markerad begynnelsebokstav i början av ett kapitel eller stycke. Graden på anfangen är oftast mycket större än övrig text men kan också ha annan färg eller annat typsnitt.