Äkta uppslag

0

,Vanligtvis ett mittuppslag, dvs två omstående sidor är tryckta på samma ark. På ett falskt uppslag är omstående sidor tryckta på två olika ark.