Miljörevision ISO14001 är klar

Nu har vi gjort vår externa mijörevision. Vår miljörevisor Eva har gått igenom hela företagets miljöarbete. Hon tycker miljömedvetenheten på Cela är hög. Vi är glada att vi fått detta bekräftat då miljöarbetet har stort fokus här på Cela.