framtiden-skylt2

Framtiden inom marknadsföring och reklam är att nå kunden på ett personligt och relevant sätt. Men oftast räcker inte det heller. Du måste kunna konversera med dina kunder. Först då sticker just ditt budskap ut från media bruset. Och då uppnår du bästa utfall på dina marknadsförings kampanjer.

Nu finns möjligheten att konversera med dina kunder. Vad menar vi? Kortfattat så kan du idag starta en dialog med dina kunder och beroende på vad de svarar så kan du anpassa ditt budskap till dina kunder under pågående kampanj. Vi jobbar med dessa kanaler: Utskick, mail, internet och sms.

Information om dina kunder och deras köpvanor har du förmodligen redan samlat in eller köpt register på. Nu gäller det för dig att använda dig av det nyaste inom variabel data tekniken. Då kan du länka rätt data till dina utskick på ett snyggt, smidigt och kostnads effektivt sätt. Om du sedan använder dig av flera olika media samtidigt för att nå kunden med ditt budskap får du garanterat genomslag!

Det kan ibland kännas tungt och komplicerat att driva en kampanj via flera kanaler, så kallad cross-media kampanj. Men med nya verktyg som har kommit på marknaden kan du på ett enkelt och övergripande sätt ta kontroll över dina kampanjer, oavsett deras storlek. Du bestämmer över kampanjens layout, tidsperspektiv och mål innan du startar upp den. Sedan sköter verktyget resten! Dessutom har du full kontroll i real tid på vad som händer med din kampanj och har möjlighet att kunna justera ditt budskap under pågående kampanj för att få bästa utfall.

xmpie1

Mätningsbara resultat

Man kan använda variabel data och cross-media på många olika sätt. Men följande statistik kan vara intressant för dig att veta:
Ett vanligt direkt adresserat utskick vet vi ger 0,3% till 0,5% i svarsfrekvens. Lägger man till personlig och relevant information till det utskicket med hjälp av den nya variabel data tekniken ger den 1,5% till 3% i svarsfrekvens.
Och när man använder sig av cross-media då ökar svarsfrekvensen avsevärt: mätningar visar att svarsfrekvens har ett spann från 5% upptill 30% och i vissa fall mer!

Visst låter det spännande?

Erbjudande: 3 tim. fri konsultation.
(värde 2.700:-)

Kontakta oss och låt oss visa dig några exempel på lyckade kampanjer. Vid order bjuder vi på de 3 första timmarna. Vår projektledare och marknadskoordinator, Lucia Henriksson kommer att presentera vårt verktyg och det viktigaste visa exempel på resultat.

Maila ditt intresse till Lucia >>