CELA Grafiska har en filosofi – vi satsar på ny teknik och nya lösningar för att kunna erbjuda kundanpassade högkvalitativa produkter och lösningar, samtidigt som vi strävar efter att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan.

CELA Grafiska arbetar med miljöfrågor på alla nivåer inom företaget. Miljölagstiftningen är en stomme för vårt miljöarbete. Miljötänkandet speglar även av sig i våra framtidsplaner och investeringsbeslut, där miljöeffekter är en viktig parameter. CELA Grafiska har kunderna i centrum och målet är att överträffa deras förväntningar. Vårt kvalitetsansvar sträcker sig från första kontakt tills att kunden använder produkten. Kvaliteten på produkten kontrolleras i alla led genom produktionen för att garantera en bra slutprodukt. Vi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan och förhindra olika typer av föroreningar genom att bl a investera i slutna kretslopp av kemikalier och att minska material- och energiförbrukning.

Omfattning
Cela Grafiska AB har ett systematiskt miljöarbete som är certifierat enligt ISO 14001-standarden.
Miljöledningssystemet omfattar hela vår verksamhet i Vänersborg.

Certifikat

Klicka på länkarna för att se våra certifikat.

» ISO14001
» FSC®
» FTI