För mer än 170 år sen etablerades Länstryckeriet som idag hör till Vänersborgs äldsta företag. 1987 ändrades tryckeriets konstellation och namn till CELA Grafiska genom att Länstryckeriet gick samman med KA Tryck. I mer än ett och ett halvt sekel har CELA Grafiska tillhandahållit grafiska tjänster till såväl näringsliv som offentlig sektor, kunder som finns spridda över hela landet och främst fyrstadsområdet.

År 1848 grundades det företag som CELA Grafiska har sitt ursprung, vilket skedde när boktryckare Samuel Viktor Bagge 30 år gammal (f. 26/3 1818, d. 3/3 1893) grundade: Tidning för Wenersborgs Stad och Län. Tidningen kom ut veckovis och det första numret utkom lördagen den 2 december 1848. En helårsprenumeration för 1849 kunde tecknas mot 3 riksdaler.

I detta det första numret fanns bland annat en annons med för tryckeriets räkning som löd:

”På undertecknads Nya Boktryckeri försedt med nu brukliga, vackra stilar, emottagas och utföras på det mest nitida sätt beställningar af alla sorter. Bok- och Accidenstryck, såsom: Adress-, Bjudnings- och Visitkort, Notifikationer, Cirkulärer, Debetsedlar, Etiketter, hvartill finnas passande fantasi-infattningar, Blanketter till alla slags räkenskaper, Priskuranter m.m. Då jag i sålunda möjligaste måtto försökt förse mitt nya Boktryckeri med de flesta stilar, hoppas jag hafva uppfyldt alla billiga fordringar, och tager mig fördenskull friheten att rekommendera min nya officin till det bästa, under försäkran af möjligast billiga priser, honnett behandling och den mest ferma expedition. Wenersborg i December 1848. Sam. Vict. Bagge.”

Efter 50 års utgivning av Tidningen Wenersborgs Stad och Län överläts/såldes den till en Knut Barr 1899. Tidningens namn ändrades till Vänersborgs-Posten. Till saken hör att en konkurrerande tidning, som fick lägga ned efter fem år, hade haft det namnet. Efter ekonomiska svårigheter, runt 1906, övertog Vänersborgs högerparti tryckeriet genom ett aktieägt bolag. Tidningen hade dessutom hunnit med en ny ägare innan övertagandet. I samband med detta började utgivningen av Västgöta Dals tidning och utgivningsrätten för Vänersborgs-Posten såldes till en tidningsman vid namn Anders Brander från Borås.

1925 lades Västgöta Dals tidning ned och tryckeriet såldes till en herre vid namn Ernst Wilck som startade upp utgivningen av Länstidningen. Efter endast några år lades tidningen ned och tryckeriet överläts till personalen som drev det fram till cirka 1950 då tryckeriet på nytt såldes. Tryckeriet blev i samband med det ett renodlat civiltryckeri.

1973 övertogs Länstryckeriet av Lars Elgh, som cirka tio år tidigare börjat som tryckarlärling. 1987 ändrades tryckeriets konstellation och namn till CELA Grafiska genom att Lars Elgh, gick samman med KA Tryck som då ägdes av Allan Carlsson.

Hösten 2018 köpte företaget Niklassons Tryckeri i Mellerud och i Januari 2019 köptes Mediatryck AB i Trollhättan.

Visste du att Birger Sjöberg varit typograflärling på CELA Grafiska?

1902 var Birger Sjöberg anställd som typograflärling på dåvarande Länstryckeriet som på den tiden låg i ”Birger Sjöberg-huset”. Redan under den här perioden drömde Birger om sin Frida. Vill du veta mer? Låna Johan Svedjedals biografi om Sjöberg: ”Skrivaredans” (1999). Kapitel 5 behandlar denna period i hans liv.


Besök Birger Sjöberg-sällskapet