CELA Grafiska är ett solution provider företag inom tryckeribranschen vilket innebär att företaget är lösnings fokuserat istället för enbart vara produktinriktat. Dess mål är att hjälpa kunden att uppnå bästa marknadsföringsresultat. Detta uppnås bl. a. genom att företaget kan erbjuda ett komplett och modernt grafiskt utbud av trycksaker och tjänster.

Målsättningen är att alltid vara benägen till förändring och utveckling som är lönsam ur fler perspektiv, för kunder, för personal, för samhälle och miljö.